Fangstberetning


 
Beretning:Den 21/10 2018 endvidere udsat en farvet havørred (han) på ca. 80 cm og ca. 4 kg. i zone 6

Fangstdato 2018-10-17
Fanget af: per kloborg

Art: Laks,  64.0 cm,  2.100 kg,   Kond.fak 0.80