Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-22
Fanget af: Ib Bomholt Rasmussen

Art: Laks,  64.0 cm,  2.220 kg,   Kond.fak 0.85