Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-19
Fanget af: Jan Søvsø Staunsbjerg

Art: Laks,  73.0 cm,  3.400 kg,   Kond.fak 0.87