Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-19
Fanget af: Ib Bomholt Rasmussen

Art: Laks,  87.0 cm,  5.010 kg,   Kond.fak 0.76