Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-16
Fanget af: jakob klitgård nielsen

Art: Laks,  70.0 cm,  3.400 kg,   Kond.fak 0.99