Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-13
Fanget af: Erik Møller Christensen

Art: Laks,  63.0 cm,  2.200 kg,   Kond.fak 0.88