Fangstberetning


 
Beretning:stærk fisk, der gik dybt.

Fangstdato 2018-10-12
Fanget af: Thorbjørn Lager

Art: Laks,  93.0 cm,  6.900 kg,   Kond.fak 0.86