Fangstberetning


 
Beretning:Fra Grøn zone en Laks på 4,690 kg og 81 cm til
Christian Kjeldsen Harlev

Fangstdato 2018-10-12
Fanget af: Christian Stigaard Kjeldsen

Art: Laks,  81.0 cm,  4.690 kg,   Kond.fak 0.88