Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-08
Fanget af: Claus gerner Sørensen

Art: Laks,  73.0 cm,  3.100 kg,   Kond.fak 0.80