Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-06
Fanget af: Tage Odgaard

Art: Laks,  75.0 cm,  3.100 kg,   Kond.fak 0.73