Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-05
Fanget af: jakob klitgård nielsen

Art: Laks,  83.0 cm,  5.000 kg,   Kond.fak 0.87