Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-05
Fanget af: Kent Nørris Jensen

Art: Laks,  82.0 cm,  0.000 kg,   Kond.fak 0.00