Fangstberetning


 
Beretning:farvet fisk med stor krog

Fangstdato 2018-10-03
Fanget af: Thor Petersen

Art: Laks,  75.0 cm,  4.000 kg,   Kond.fak 0.95