Fangstberetning


 
Beretning:Fra Grøn zone en Laks på 4,370 kg og 83 cm til
Jan Hyllesed Randers

Fangstdato 2018-10-03
Fanget af: Jan Hyllested

Art: Laks,  83.0 cm,  4.370 kg,   Kond.fak 0.76