Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-10-02
Fanget af: Allan Buhl Sørensen

Art: Laks,  81.0 cm,  4.900 kg,   Kond.fak 0.92