Fangstberetning


 
Beretning:Årets første og dermed også største laks på land.Fangstdato 2018-10-01
Fanget af: Per Bjerring Sørensen

Art: Laks,  63.0 cm,  2.200 kg,   Kond.fak 0.88