Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-29
Fanget af: jakob klitgård nielsen

Art: Laks,  84.0 cm,  4.900 kg,   Kond.fak 0.83