Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-27
Fanget af: Niels Jørgen Hansen

Art: Laks,  67.0 cm,  2.850 kg,   Kond.fak 0.95