Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-27
Fanget af: Allan Buhl Sørensen

Art: Laks,  93.0 cm,  7.400 kg,   Kond.fak 0.92