Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-25
Fanget af: Henrik Andersen

Art: Laks,  77.0 cm,  3.900 kg,   Kond.fak 0.85