Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-26
Fanget af: Harry Christiansen

Art: Laks,  61.0 cm,  1.950 kg,   Kond.fak 0.86