Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-25
Fanget af: jakob klitgård nielsen

Art: Laks,  73.0 cm,  3.300 kg,   Kond.fak 0.85