Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-24
Fanget af: jakob klitgård nielsen

Art: Laks,  70.0 cm,  2.900 kg,   Kond.fak 0.85