Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-24
Fanget af: jakob klitgård nielsen

Art: Laks,  71.0 cm,  3.000 kg,   Kond.fak 0.84