Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-23
Fanget af: Jens Orla Bjørnskov

Art: Laks,  70.0 cm,  3.070 kg,   Kond.fak 0.90