Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-24
Fanget af: Christian Møller

Art: Laks,  72.0 cm,  3.400 kg,   Kond.fak 0.91