Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-24
Fanget af: Christian Møller

Art: Laks,  63.0 cm,  2.900 kg,   Kond.fak 1.16