Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-23
Fanget af: Søren Holm Mogensen

Art: Laks,  81.0 cm,  4.540 kg,   Kond.fak 0.85