Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-23
Fanget af: Jan Hyllested

Art: Laks,  60.0 cm,  1.640 kg,   Kond.fak 0.76