Fangstberetning


 
Beretning:Fisk nr. 2 i år, der er skadet af sæl.

Fangstdato 2018-09-21
Fanget af: Lars Astrup

Art: Laks,  62.0 cm,  1.900 kg,   Kond.fak 0.80