Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-20
Fanget af: Harry Christiansen

Art: Laks,  67.0 cm,  2.350 kg,   Kond.fak 0.78