Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-20
Fanget af: Niels Jørgen Hansen

Art: Laks,  60.0 cm,  1.770 kg,   Kond.fak 0.82