Fangstberetning


 
Beretning:Første laks i to år

Fangstdato 2018-09-18
Fanget af: Jens Hagensen

Art: Laks,  80.0 cm,  4.340 kg,   Kond.fak 0.85