Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-17
Fanget af: Kent Nørris Jensen

Art: Laks,  85.0 cm,  5.100 kg,   Kond.fak 0.83