Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-17
Fanget af: Kent Nørris Jensen

Art: Laks,  82.0 cm,  4.600 kg,   Kond.fak 0.83