Fangstberetning


 
Fangstdato 2018-09-17
Fanget af: Harry Christiansen

Art: Laks,  72.0 cm,  3.350 kg,   Kond.fak 0.90