Fangstberetning

Udprint denne side

 
Beretning:Stærk fisk der var helt fri af vandet 3 gange.

Fangstdato 2018-09-11
Fanget af: Jan Hyllested

Art: Havørred,  73.0 cm,  4.100 kg
Genudsat:  Nej