Fangstberetning

Udprint denne side

 
Beretning:Stærk fisk der var helt fri af vandet 3 gange.

Fangstdato 2018-09-11
Fanget af: Jan Hyllested

Art: Havørred,  73.0 cm,  4.100 kg
Genudsat:  Nej 
Kond.fak: 1.05  OK Smiley

Følgende vises kun for ørreder

Beregningerne er jfr. Fultons Formel:
Er konditionsfaktoren under 0,90, vises der en sur smiley.
Er konditionsfaktoren mellem 0,90 - 1,09 vises der en OK smiley.
Er konditionsfaktoren større end 1,09 vises der en glad smiley.